Spel-och dansfesten i Malmköping 2 september, kompletterande information:

Alla är välkomna till vår spel-och dansfest i Malmköping 2 september, se flygblad här.

Vill du vara med men inte gå på kurs så går det förstås också bra. Lite kompletterande information finns nedan:

Heldag med kurser, kaffe, lunch och middag kostar 500 kr.
Kurs och middag kostar 350 kr.
Kurs och lunch med dryck och kaffe kostar 300 kr.
Vill du hoppa över maten och bara gå kurs kostar det 200 kr.
Middag med efterföljande spel och dans kostar 225 kr.
Enbart lunch kostar 150 kr
Vill man hoppa över kurser och all förtäring så är man självklart välkommen ändå!

Anmäl genom att sätta in pengar på vårt pg 12 24 74-0 eller swish till 123 232 5843
senast 25 augusti.

Se också evenemanget på facebook.

Välkomna!

Spelmansstämman i Malmköping nedlagd!

Spelmansstämman i Malmköping söndagen i midsommarhelgen är nedlagd!
 
Malmabygdens folkdanslag, som i alla år arrangerat stämman, har lagt ner sin verksamhet. Ingen kyrkmarsch, ingen högmässa i folkton, ingen spelmansstämma.
Tack alla ni som under åren hjälpt oss att skapa stämman med spel på scen och i buskar, med dans till spelmännens musik och med trivsam samvaro! Allt har sin tid.
 
Men vi ses förstås i Julita midsommardagen!
 
Anita Hedlund
 

Ordförande informerar från styrelsen!

Här kommer årets första rapport från styrelsen. Arbetet är nu i full gång och jag vill här passa på att hälsa våra nya styrelsemedlemmar, Ann-Mari Wadman och Torbjörn Rydberg, välkomna till styrelsen.
Planerna för årets jubileumsstämma i Julita pågår för fullt. I år firar stämman 90 års jubileum och med anledning av det så kommer vi att presentera stämmans historia genom ett bildspel som Kerstin Lanbeck Vallén sammanställer med hjälp av Gunilla Hising Bohm från Julita gård.

Dagen kommer att inledas med en låtstuga under Christina Frohms ledning, ”låtar ur den sörmländska låtskatten.

Det blir även i år en danskurs under min ledning, ”sörmländsk slängpolska, tillbaka till källorna”. Jag hade ju förmånen att få vara en del i Henry Sjöbergs arbete med att återuppväcka den sörmländska slängpolskan. Under kursen delar jag med mig av mina minnen av det spännande arbetet. Även i år får vi förmånen att dansa till Marianne och Pär Furå och Robert Persson.

Du kommer även få möjlighet att deltaga i en visstuga med Adela Björn. Dessutom blir det konsert och stämma.

Mer detaljerat program kommer! Boka nu midsommardagen för en skön stämma i en skön miljö, dessutom en stämma som är ”vädersäker”. Vid sol finns gott om utrymmen att spela och dansa ute, vid regn finns det lokaler att husera i. Jag hoppas vi ses där!

Årets låtläger för ungdomar förbereds som bäst. Även i år äger det rum på Julita Gård veckan efter midsommar. Hittills är 16 ungdomar anmälda. Känner du någon som skulle kunna vara intresserad så tipsa personen i fråga.

Kan också informera om att planering pågår även för septemberträffen, så boka in första lördagen för en heldag och kväll i Malmköping.

Vi har även andra spännande saker på gång men mer om det längre fram.

Nästa styrelsemöte är den 11 juni, så är det något du vill vi ska ta upp i styrelsen så kontakta mig senast 3 juni.

Bert Persson

Sören Olsson död

Södermanlands Spelmansförbunds hedersordförande Sören Olsson är död.

Sören Olsson avled den 18 maj på Mälarsjukhuset efter en tids sjukdom.
Sören var hedersordförande i Södermanlands Spelmansförbund. Under sin tid som förbundsordförande ägnade han mycken kraft åt samarbetet mellan spelmän och dansare samt mellan spelmansförbundet och andra organisationer. 

Sören Olsson var född 25 april 1941 i ett småbrukarhem i Jämtland. Han älskade bygden, men kunde inte tänka sig att bli småbrukare själv. Han började jobba på mejeriet i Östersund, men trivdes inte inomhus. Slutade och började på militärförrådet. 1963 kom Sören till förrådet i Malmköping.

Bror Andersson – spelledare i Malmabygdens spelmän – fick reda på att en jämtländsk spelman flyttat till köpingen. Han kontaktade Sören och bad att Sören skulle komma och provspela.
Det duger, sa Bror, och så blev Sören med i laget och i spelmansförbundet.

Den idérike och handlingskraftige spelmannen har betytt mycket för den sörmländska spelmansrörelsen;

SSF femtioårsjubileum 1975 firades med en stor spelmansstämma på Malma hed. Då avhölls också för första gången VM i gubbstöt, en skämtsam tävling som parodierade andra danstävlingar.

”Svenska folkets dansmusik” var en nydanande idé med olika musikgenrer och dans. Danskonsert blev ett nytt begrepp. Spelmän, blåsmusik och dragspel på scenen, dansundervisning och dans i salongen.

Sören avancerade och blev förrådschef på P10 i Strängnäs. Armén hade lagt ner sin musikverksamhet, men den återuppstod på P10 i form av en musikpluton. Plutonen hade övat in Äppelbo gånglåt. Sören blev sur, det skulle givetvis vara en sörmländsk låt!

Musikplutonen fick problem med förrådschefen, servicen blev kraftigt försämrad. Man fick krypa till korset, det blev i stället Lästringe gånglåt efter Anders Andersson som fick ett arrangemang för blåsorkester.

Sören var nöjd, men tyckte samarbetet skulle manifesteras genom ett byta av standar vid vaktavlösningen på Stockholms slott. Ändra ceremonielet vid slottet gör man inte hur som helst, men Sören lyckades.
En grupp sörmländska spelmän spelade låten varpå musikplutonen tog vid och framförde pompöst Anders Anderssons gånglåt under figurativ marsch.

Sonsonen Yngve Andersson var med och var rörd över användningen av sin farfars gånglåt;
”Om farfar hade stigit ur graven och fått höra det här, hade han blivi så gla att han doge direkt.”

Under Sörens ordförandetid fick spelmansförbundet ett hem i Malmköping. Ett hus i hembygdsgården uppläts åt spelmännen, som med egna händer renoverade och inredde Gustaf Wetter-stugan – uppkallad efter spelmansnestorn Gustaf Wetter. Landshövding Bengt Gustavsson invigde och huset blev under många år spelmansförbundets centralpunkt.

Jämtländsk spelmanstradition

Sören hade en egen folkmusiktradition efter sin far Olov Olsson (f. 1909), farfar Axel Olsson (f. 1878) och sin fars morbror Lars Olofsson – ”Lasse mobro” – (f. 1878), grannbonden Per Ersa (Per Eriksson) och andra spelmän i trakten.

Sörens far hade gått i lära hos violinisten Eriksson i Hede när han var 15 år. Sen gick han med i danskapellet Albanos. Det berättar Sören på en inspelning från 2010. Sen spela pappa, Lasse mobro, farfar och Per Ersa ihop, där var farsan yngst och fick lära sig sekundera. Ibland kom andra gubbar med. Alla spelade fiol. Per Ersa spelade ofta melodi ibland var det pappa. Farfar och Lasse mobro kompade grovt och grannt (lågt och högt läge).

Sören lärde sig kompa som sin far. Kompsättet kallas simeln – uttalas med långt i och tjockt l – Sören brukade beskriva simeln som något mitt emellan sprutlackerade andrastämmor och vanlig bondsekund. Blandningen av stråk och knäppningar ger en extra dimension till kompet.

Jag lärde av farsan, sa Sören, men han var ju så sträng. Lasse mobro hade mer tid med mig. Brorsan Kurt (f. 1943) och jag var ute och spela när vi var i 13-årsåldern. Jag gick i musikskolan/musikcirkeln i Orrviken, där man spelade klassiskt, jag hade flera lärare, bl.a. Jon Pärsa, en bra spelman.

Bröderna Lindkvist och brorsan hade växt upp tillsammans. När Bröderna Lindkvist började bli kända så var brorsan och jag med och spelade i pauserna, berättar Sören.

Farsan var mycket ute och spela och en natt i slutet av 40-talet när farsan kom sent hem sa morsan att nu får du välja mellan gården och mig eller spelat.
Jaha, sa farsan och la ifrån sig fiol i gammelskåpet. Spelningar onsdag, lördag och söndag var för mycket.
Det blev slut med spelandet.

Och nu är det slut med spelandet även för Sören.

Sören stod bakom bildandet av Folkmusikgruppen Simmings 1986 och Kapellet Spiskroken ett tiotal år senare. Vi har spelat tillsamman i flera decennier och Sörens entusiasm, han märkliga nedärvda sekundspel och hans svårbegripliga jamtska historier glömmer jag aldrig!

Enligt Sörens egen önskan kommer han att gravsättas i minneslund utan ceremoniell begravning.

Tack Sören för flera decenniers engagemang och spelglädje! Vi är många som saknar dig!

Arne Blomberg,
också hedersordförande