Idédag i Malmköping 11/11

Ett tjugotal medlemmar samlades i dag i Malmköping för att diskutera framtiden i spelmansförbundet.

Vill du vara med i någon arbetsgrupp, eller har synpunkter, så hör av dig till Ulf Lundgren. Arbetsgruppernas inriktning:

– stämmor och träffar

– kursverksamhet

– ungdomsverksamhet

– arkiv och Sörmlandslåten

Ulf ledde övningen

Den minsta arbetsgruppen

Arkivflytt

I onsdags, 26 september, var det äntligen dags att flytta arkivet. Sedan hösten 2017 har vårt originalarkiv varit nerpackat i tillfälliga lokaler i Flens kommunhus. Nu är det flyttat till Föreningsarkivet i Nyköping där det förhoppningsvis kommer att bli kvar.

Den här veckan börjar personalen på arkivet i Nyköping att packa upp våra lådor så snart är det tillgängligt igen för oss och vi kan fortsätta vårt arbete med digitalisering av (delar av) arkivet. Obs att vårt arkiv deponeras i Föreningsarkivet; det ägs fortfarande av Spelmansförbundet!

 

Alla ljudband har lämnats till Visarkivet där de kommer att förvaras på lämpligt sätt.

Tack vare Arne Blombergs trägna arbete är banden digitaliserade och lyssningskopior finns i Spelmansförbundets lokal i Malmköping.

Totalt blev det 22 flyttlådor med arkivmaterial till Nyköping och 6 lådor till Visarkivet.

Tack alla som har hjälpt till med arkivflytten!

 

 

 

Mörkömysteriet

Oliiiidligt spännande!
Nej det var det kanske inte, men intresset var stort på Mörköstämman när det skulle avslöjas varifrån de sällsamma Mörköpolskorna kommit.

Gustaf Andersson lärde låtarna efter Jan Petter Jansson – Tjädergubben – som lärt dom efter organisten Nils Andersson, född 1805. Men varifrån hade han sin repertoar?

Det hade Carin och Arne forskat efter och presenterade sin lösning.

Vill du uppleva spänningen och få resultatet?
Lyssna i en kvart – klicka här – eller vänta på nästa nummer av Sörmlandslåten.