Spelmansförbundet gratulerar!

Anny Sjölin, Södertälje, fyllde 95 år i december 2016. Ulf Lundgren framförde styrelsens hyllning och överlämnade samtidigt SSF:s guldmärke till jubilaren.
Anny är Spelmansförbundets äldsta medlem och har varit med i såväl Södermanlands Spelmansförbund som Södertälje Spelmanslag sedan 1958. Det innebär att hon, tillsammans med Arne Blomberg, är den som varit medlem längst tid i Spelmansförbundet.

Rapport från styrelsen

Nu har vi haft det sista styrelsemötet för året. Vi har nu planerat årsmötesdagen. Årsmötet blir lördagen 25 mars. Det kommer att bli en heldag med kurs på förmiddagen, årsmöte, en ”föreläsning” om polskor och pollonesser, eget spel, middag och sen fortsatt spel och dans. Under dagen kommer även förbundets arkiv att vara öppet för den som vill se vad som finns där.  Allt kommer att starta kl. 10.00.

Arbetet med att starta en Vissektion går vidare. Styrelsen gav vice ordförande Adela Björn i uppdrag att undersöka intresset för detta hos de sångare vi har i förbundet. Känner du att du skulle vilja delta i arbetet med att lyfta visan och vissången i förbundet så kontakta Adela.

Nu går också arbetet vidare med att ge ut ”Välkommen till världen” på CD. Detta var ett projekt som genomfördes under folkmusikåret 1990. Då kom det ut på kassett och alla nyfödda i Södermanland fick ett exemplar som välkomstgåva.

Under 2017 kommer Nyköping att fira 700-årsminnet av Nyköpings gästabud. Styrelsen har träffat Lotta Hirwing, som tagit initiativ till en spelmansstämma med anledning av detta, för att diskutera eventuella samarbeten kring detta evenemang. Under mötet samtalade vi om olika tänkbara aktiviteter med kopplingar till temat, och vad vi från förbundet kunde bidraga med. Stämman kommer att äga rum 20 maj 2017.

Under 2017 fyller Katrineholm 100 år. Katrineholm har ju varit en viktig del i förbundets historia, så styrelsen beslutade att vi skulle erbjuda våra tjänster för någon aktivitet under året.

Jag vill också passa på att tacka styrelsen för ett gott arbete under året. Tack också för det stöd jag fått som ordförande. Vill också passa på att tacka alla medlemmar för era insatser under året och för att ni tycker det är värt att stödja förbundet genom att vara medlemmar.

Jag vill också påminna om möjligheten att höra av sig med idéer till styrelsen. Under året inkom två förslag från er medlemmar och som styrelsen har bifallit.

Jag önskar alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Bert

Ordförande rapporterar från styrelsemöte!

Hösten är här och styrelsearbetet har åter tagit fart efter en skön sommarledighet. Vi har hunnit med två möten där vi fattat beslut som jag hoppas ni medlemmar ska uppskatta.

Vi har efter en del diskussioner kommit fram till att vi åter ska välkomna nya medlemmar med en ”välkomstpresent” i form av skivan ”Polskor och Pollonesser”. Vidare kommer styrelsen att undersöka möjligheten att kunna erbjuda medlemmarna att få sina instrument värderade, i första hand fioler och nyckelharpor. Jag hoppas alla vet att man kan få en instrumentförsäkring genom spelmansförbundet.

Sörmlandslåten är nu på väg till tryckeriet och beräknas att komma i era brevlådor i oktober.

Nu finns det planer på att vi ska återutge ”Välkommen till världen” på CD.

Den stora frågan på septembermötet var bidragsansökan till landstinget. Vi bestämde att förbundet skulle stödja ”Solfolket – Sörmlands låtverkstad” genom att söka bidrag även för den verksamheten. Till mötet hade styrelsen fått en glädjande rapport om den lyckade satsningen på att locka deltagare.

Frågor som styrelsen bestämde att vi ska arbeta vidare med är:

  • Årsmötet: Vi vill kunna erbjuda en heldagsupplevelse med musik och dans
  • Skivutgåva: . Idéer till ytterligare en skivutgåva diskuterades och som vi bestämde att gå vidare med. Det handlar om ”traditionell” julmusik. I vårt arkiv finns en hel del både kända och okända melodier och sånger som spelats och sjungits till jul.
  • Vissektion: Vi har många duktiga vissångare i förbundet och det vore spännande om förbundet kunde lyfta fram vissången som en viktig del i vår verksamhet.

Nästa styrelsemöte äger rum 16 oktober. Har du idéer om vad förbundet borde göra så hör av dig senast 8 oktober, om vi ska ta upp det på nästa styrelsemöte. Jag kan berätta att ”välkomstpresent” och nyutgåva av ”Välkommen till världen” är två förslag som kommit från er medlemmar.

Önskar er en fortsatt skön höst med mycket spel, sång och dans!

Bert Persson