Din hjälp på Låtlägret i sommar

Hej Åsa och Karin som sköter allt som rör låtlägret veckan efter midsommar på Ansgarsgården utanför Flen, behöver DIN hjälp.
Det är tungt och ansvarsfullt att stå som arrangör, kursledare och lägermorsa, samtidigt som morgondagens program skall justeras, kvällens aktivitet skötas och så skall man försöka sova ut oxå. Så att nästa morgon blir lika kul som i går.
OCH det är här vi kommer in. Kan du komma ner en av kvällarna och spela med och för ungdomarna, sedan stanna kvar över natten så att om det händer något så är du på plats.
Det är inte alltid så lätt att vara borta från föräldrarna om man inte varit det förr.
Två kvällar av 4 är ordnade med ”nattvakter”. Vill du hjälpa till med en av de andra två?

kontakta Åsa på danspirator@telia.com tel 070- 675 27 97

Nästa nummer av Sörmlandslåten

Korrekturet till nästa nummer av tidningen är klart och skickat till redaktionskommittén och ordföranden för genomläsning. Intressanta artiklar om Blinde Kalle, Wilhelm Peterson-Berger och Claes Hagström och det unika registersystem han hade för sin notsamling utlovas. I slutet av mars räknar vi med att tidningen når alla.

Axel och Elnas minnesfond

Axel och Elnas folkmusikfond instiftades 1991 av riksspelmännen Axel och Elna Andersson, Nyköping. Fonden har till syfte att hjälpa yngre fiolspelande med folkmusikintresse med bidrag till instrumentköp, studier och liknande.

Fonden är fristående från övriga organisationer och i politiska, religiösa och liknande frågor neutral.

Förslag till användning av fondens avkastning kan ställas till fondstyrelsen, som efter samråd med Södermanlands Spelmansförbund styrelse äger beslutanderätt.

Utdelning ur fondens disponibla medel skall ske två gånger per år i samband med instiftarnas födelsedagar 27/4 och 29/10. Finns inga beviljade ansökningar lägges hela avkastningen till kapitalet.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.