Om webbplatsen

Webbplatsen tillhandahålls av:
Södermanlands spelmansförbund
Adress: c/o Christina Frohm, Klasrov. 61, 191 49 Sollentuna.   Org.nr: 818500-9233

Ansvarig utgivare:
Adela Björn
Webbadministratör:
Björn Ek

Uppdatering
Allt arbete med webbplatsen sker ideellt. Vi kan därför inte garantera att informationen uppdateras fortlöpande. Vårt mål är givetvis att all information ska vara aktuell och att webbplatsen ska fungera problemfritt. Vi arbetar så gott vi kan efter mån av tid och tackar på förhand för din förståelse.

Webbläsare

Vår målsättning är att webbplatsen ska fungera med alla webbläsare på alla operativsystem. Vi har dock inte  möjlighet att testa alla kombinationer och kan ej garantera full funktionalitet med alla kombinationer.

Juridik
Vi respekterar givetvis rådande lagstiftning som finns att beakta i samband med vår hemsida. I de fall vi till fullo inte lyckats klargöra materialets ursprung, tar vi tacksamt emot uppgifter som hjälper oss att öka vår vetskap.
Vårt äldre arkivmaterial – särskilt foton – saknar för det mesta ursprungsnoteringar.
För att inte låta komplicerat och tidskrävande eftersök hämma vår strävan att tillgängliggöra arkivmaterial, stöder vi oss  på följande grundsyner.
I de fall vi hittills inte lyckats klargöra upphovet, stöder vi publicering på lovlig citering (22 § URL) med motivet att belysa materialets existens och karaktär.
Den upphovsman som anser sig förbigången ombeds kontakta någon av hemsidans kontaktpersoner för korrigering.
De personuppgifter som publiceras på hemsidan avser huvudsakligen avlidna personer (omfattas inte av Personuppgiftslagen, PUL). Uppgifter om levande personer har ibland inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen genom att personuppgifterna och sammanhangen är harmlösa (10 § f PUL).
Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven på hemsidan kan genom sitt tolkningsföreträde bli struken efter kontakt med någon av hemsidans kontaktpersoner.

Cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.
Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.
Hemsidan använder s.k. sessionscookies, som din dator raderar efter surfningen (beroende på datorns inställningar). Permanenta cookies används för att lagra inloggningsinformation i din dator.
Här hittar du frågor och svar om kakor.

Södermanlands Spelmansförbund och den nya personuppgiftslagen

Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftslagen, GDPR, lag i Sverige. Förordningen stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet, vilket innebär att medlemmen exempelvis har rätt att se sina personuppgifter, begära ändringar eller att de raderas helt. För att Spelmansförbundet skall kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex spelträffar och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (tidningen Sörmlandslåten, Nyhetsbrevet mm) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter mm). Förbundet hanterar även personuppgifter i samband med försäkring av instrument. Vi använder oss också av uppgifterna för att rapportera till vårt riksförbund SSR.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i förbundet har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de är ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
-Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
-Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
-Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
-Om uppgifterna har behandlats olagligt
-Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Att utöva rätten att bli raderad innebär i praktiken i de flesta fall ett utträde ur förbundet.
Du har rättigheten att när som helst begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. För att göra detta så kontaktar du styrelsen.

Adela Björn
Ordförande
Södermanlands Spelmansförbund