Ordförande informerar från styrelsen!

Här kommer årets första rapport från styrelsen. Arbetet är nu i full gång och jag vill här passa på att hälsa våra nya styrelsemedlemmar, Ann-Mari Wadman och Torbjörn Rydberg, välkomna till styrelsen.
Planerna för årets jubileumsstämma i Julita pågår för fullt. I år firar stämman 90 års jubileum och med anledning av det så kommer vi att presentera stämmans historia genom ett bildspel som Kerstin Lanbeck Vallén sammanställer med hjälp av Gunilla Hising Bohm från Julita gård.

Dagen kommer att inledas med en låtstuga under Christina Frohms ledning, ”låtar ur den sörmländska låtskatten.

Det blir även i år en danskurs under min ledning, ”sörmländsk slängpolska, tillbaka till källorna”. Jag hade ju förmånen att få vara en del i Henry Sjöbergs arbete med att återuppväcka den sörmländska slängpolskan. Under kursen delar jag med mig av mina minnen av det spännande arbetet. Även i år får vi förmånen att dansa till Marianne och Pär Furå och Robert Persson.

Du kommer även få möjlighet att deltaga i en visstuga med Adela Björn. Dessutom blir det konsert och stämma.

Mer detaljerat program kommer! Boka nu midsommardagen för en skön stämma i en skön miljö, dessutom en stämma som är ”vädersäker”. Vid sol finns gott om utrymmen att spela och dansa ute, vid regn finns det lokaler att husera i. Jag hoppas vi ses där!

Årets låtläger för ungdomar förbereds som bäst. Även i år äger det rum på Julita Gård veckan efter midsommar. Hittills är 16 ungdomar anmälda. Känner du någon som skulle kunna vara intresserad så tipsa personen i fråga.

Kan också informera om att planering pågår även för septemberträffen, så boka in första lördagen för en heldag och kväll i Malmköping.

Vi har även andra spännande saker på gång men mer om det längre fram.

Nästa styrelsemöte är den 11 juni, så är det något du vill vi ska ta upp i styrelsen så kontakta mig senast 3 juni.

Bert Persson

Sören Olsson död

Södermanlands Spelmansförbunds hedersordförande Sören Olsson är död.

Sören Olsson avled den 18 maj på Mälarsjukhuset efter en tids sjukdom.
Sören var hedersordförande i Södermanlands Spelmansförbund. Under sin tid som förbundsordförande ägnade han mycken kraft åt samarbetet mellan spelmän och dansare samt mellan spelmansförbundet och andra organisationer. 

Sören Olsson var född 25 april 1941 i ett småbrukarhem i Jämtland. Han älskade bygden, men kunde inte tänka sig att bli småbrukare själv. Han började jobba på mejeriet i Östersund, men trivdes inte inomhus. Slutade och började på militärförrådet. 1963 kom Sören till förrådet i Malmköping.

Bror Andersson – spelledare i Malmabygdens spelmän – fick reda på att en jämtländsk spelman flyttat till köpingen. Han kontaktade Sören och bad att Sören skulle komma och provspela.
Det duger, sa Bror, och så blev Sören med i laget och i spelmansförbundet.

Den idérike och handlingskraftige spelmannen har betytt mycket för den sörmländska spelmansrörelsen;

SSF femtioårsjubileum 1975 firades med en stor spelmansstämma på Malma hed. Då avhölls också för första gången VM i gubbstöt, en skämtsam tävling som parodierade andra danstävlingar.

”Svenska folkets dansmusik” var en nydanande idé med olika musikgenrer och dans. Danskonsert blev ett nytt begrepp. Spelmän, blåsmusik och dragspel på scenen, dansundervisning och dans i salongen.

Sören avancerade och blev förrådschef på P10 i Strängnäs. Armén hade lagt ner sin musikverksamhet, men den återuppstod på P10 i form av en musikpluton. Plutonen hade övat in Äppelbo gånglåt. Sören blev sur, det skulle givetvis vara en sörmländsk låt!

Musikplutonen fick problem med förrådschefen, servicen blev kraftigt försämrad. Man fick krypa till korset, det blev i stället Lästringe gånglåt efter Anders Andersson som fick ett arrangemang för blåsorkester.

Sören var nöjd, men tyckte samarbetet skulle manifesteras genom ett byta av standar vid vaktavlösningen på Stockholms slott. Ändra ceremonielet vid slottet gör man inte hur som helst, men Sören lyckades.
En grupp sörmländska spelmän spelade låten varpå musikplutonen tog vid och framförde pompöst Anders Anderssons gånglåt under figurativ marsch.

Sonsonen Yngve Andersson var med och var rörd över användningen av sin farfars gånglåt;
”Om farfar hade stigit ur graven och fått höra det här, hade han blivi så gla att han doge direkt.”

Under Sörens ordförandetid fick spelmansförbundet ett hem i Malmköping. Ett hus i hembygdsgården uppläts åt spelmännen, som med egna händer renoverade och inredde Gustaf Wetter-stugan – uppkallad efter spelmansnestorn Gustaf Wetter. Landshövding Bengt Gustavsson invigde och huset blev under många år spelmansförbundets centralpunkt.

Jämtländsk spelmanstradition

Sören hade en egen folkmusiktradition efter sin far Olov Olsson (f. 1909), farfar Axel Olsson (f. 1878) och sin fars morbror Lars Olofsson – ”Lasse mobro” – (f. 1878), grannbonden Per Ersa (Per Eriksson) och andra spelmän i trakten.

Sörens far hade gått i lära hos violinisten Eriksson i Hede när han var 15 år. Sen gick han med i danskapellet Albanos. Det berättar Sören på en inspelning från 2010. Sen spela pappa, Lasse mobro, farfar och Per Ersa ihop, där var farsan yngst och fick lära sig sekundera. Ibland kom andra gubbar med. Alla spelade fiol. Per Ersa spelade ofta melodi ibland var det pappa. Farfar och Lasse mobro kompade grovt och grannt (lågt och högt läge).

Sören lärde sig kompa som sin far. Kompsättet kallas simeln – uttalas med långt i och tjockt l – Sören brukade beskriva simeln som något mitt emellan sprutlackerade andrastämmor och vanlig bondsekund. Blandningen av stråk och knäppningar ger en extra dimension till kompet.

Jag lärde av farsan, sa Sören, men han var ju så sträng. Lasse mobro hade mer tid med mig. Brorsan Kurt (f. 1943) och jag var ute och spela när vi var i 13-årsåldern. Jag gick i musikskolan/musikcirkeln i Orrviken, där man spelade klassiskt, jag hade flera lärare, bl.a. Jon Pärsa, en bra spelman.

Bröderna Lindkvist och brorsan hade växt upp tillsammans. När Bröderna Lindkvist började bli kända så var brorsan och jag med och spelade i pauserna, berättar Sören.

Farsan var mycket ute och spela och en natt i slutet av 40-talet när farsan kom sent hem sa morsan att nu får du välja mellan gården och mig eller spelat.
Jaha, sa farsan och la ifrån sig fiol i gammelskåpet. Spelningar onsdag, lördag och söndag var för mycket.
Det blev slut med spelandet.

Och nu är det slut med spelandet även för Sören.

Sören stod bakom bildandet av Folkmusikgruppen Simmings 1986 och Kapellet Spiskroken ett tiotal år senare. Vi har spelat tillsamman i flera decennier och Sörens entusiasm, han märkliga nedärvda sekundspel och hans svårbegripliga jamtska historier glömmer jag aldrig!

Enligt Sörens egen önskan kommer han att gravsättas i minneslund utan ceremoniell begravning.

Tack Sören för flera decenniers engagemang och spelglädje! Vi är många som saknar dig!

Arne Blomberg,
också hedersordförande

Årets stipendiater

Amanda Romby och Sofia Johansson heter årets stipendiater. De började bägge spela fiol för Leif Johansson redan vid 7 års ålder i Gnesta Kulturskola. De har deltagit i Låtlägret i Sörmland i flera år. Sofia går nu sista året på Stockholms Estetiska gymnasium och Amanda går på folkhögskolan i Malung. Sofia är uppvuxen i Gnesta och Amanda är från Björnlunda och de har varit bästisar ända från början.

 

 

 

 

 

 

 

Info och bild – Leif Johansson

Ordförande rapporterar från årsmötet 2017

Så har vi då genomfört årsmötet där vi gjorde bokslut för 2016 och drog upp planerna för 2017. Det var glädjande att se så många närvarande.
Dagen började med en välbesökt spelkurs under ledning av Ola Brostam och Christer Odén och en viskurs under ledning av Adela Björn. Tyvärr inte lika välbesökt, men ändå med några intresserade deltagare.
Själva årsmötet avlöpte väl under ledning av Dan Lundberg som ordförande. Ett stort tack till Dan för att du tog dig tid att svinga ordförandeklubban. Ett stort tack även till Kerstin Lanbeck-Vallén som än en gång åtog sig att föra protokoll för mötet.
Det som kan vara värt att nämna är att vi tyvärr måste höja medlemsavgiften från och med nästa år, detta på grund av att SSR valde att från och med 2017 höja sin medlemsavgift.
Mötet biföll min motion om en revidering av stadgarnas paragraf 1 och 4 (Ni kan hitta de nya formuleringarna här på hemsidan).

I år avgick Leif Epel, Ola Brostam och Lars Tull ur styrelsen. Ett stort och varmt tack för era insatser i styrelsen och för ett gott samarbete. Styrelsen har under de senaste åren bestått av 8 personer plus två suppleanter, men eftersom styrelsen, enligt stadgarna, skall bestå av 7 personer plus 2 suppleanter så blev det endast två nyval.
De nya styrelsemedlemmarna är Ammi Wadman och Torbjörn Rydberg. Ammi är också förbundets nya kassör. Ni är hjärtligt välkomna till styrelsen och jag ser fram emot ett spännande samarbete.

Under punkten Verksamhetsplan 2017 framkom flera spännande idéer från mötesdeltagare, som vi i styrelsen tacksamt tar emot.

Det enda som jag nog tyckte var lite trist under årsmötet var att ingen var villig att ställa upp i valberedningen inför nästa år. I föreningar och organisationer är valberedningen en av de viktigaste funktioner. Det är genom valberedningen medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten i föreningen genom att hitta medlemmar som kan tänka sig att engagera sig i styrelsearbetet. En vanlig föreställning är att man måste känna många medlemmar för att jobba i valberedningen, men jag skulle nog säga att det är viktigare att man är en person som har förmåga att prata med andra människor och inhämta synpunkter från medlemmar man möter i olika sammanhang. Min förhoppning är att det snart kommer ett samtal eller mail från några medlemmar som erbjuder sig att ingå i valberedningen!

Årets stipendiater var Amanda Romsby och Sofia Johansson, två unga kvinnor i början av sin spelkarriär. Grattis och Lycka till!

Så vill jag uppmana alla medlemmar att boka in 2 september för spel och dansträff i Malmköping. Styrelsen är i full gång med att planera en innehållsrik dag på Värdshuset i Malmköping.

Efter årsmötet fanns det möjlighet att besöka arkivet och att lyssna på en ”föreläsning” av mig och Christina Frohm, där vi presenterade våra nya tankar kring fenomenet ”polska” och ”polloness”.

Traditionsenligt avåts en god middag på Värdshuset där flera medlemmar också bjöd på härlig och svängig musik.

Under dagen och kväll fanns också möjligheter till ”rumsspel” (är dåligt med buskar på värdshuset), härligt umgänge med vänner och nya bekantskaper och spännande samtal.

Jag vill tacka alla närvarande för en mycket härlig dag med många glada miner och god stämning!

Bert Persson

Årsmötesdagen 25 mars!

Årsmötesdagen 25 mars!

10.00 – 12.00

Tema: Erikssons notbok

Workshop med Erikssons notbok som tema. Ola Brostam och Christer Odén lär ut några av Pehr Ericssons låtar från norra Sörmland. Vi jämför olika uppteckningar och spelsätt. Vi använder fiol och nyckelharpa men alla instrument är välkomna. Du bör ha lite vana på ditt instrument.
Välkommen!
Anmälan: görs genom inbetalning 100kr på plusgiro: 12 24 74 – 0. Ange: ”Spel” på inbetalningen.

Tema: Vissång

Adela Björn håller i år en visstuga med sångutlärning. Kursen kommer börja med kropp-och sånguppvärmning, därefter kommer Adela lära ut sånger från Sörmland men även från andra delar av landet. Tänk gärna ut en favoritvisa som du kanske vill lära ut! Ta gärna med block och penna och om du vill och har så ta gärna med någon slags inspelningsapparatur. Välkommen!
Anmälan: görs genom inbetalning 100kr på plusgiro: 12 24 74 – 0. Ange: ”Visa” på inbetalningen.

16.00 –

Tema: Årsmötesmiddag

Glöm inte att anmäla dig till årets Årsmötesmiddag, som traditionsenligt kommer att avätas på Wärdshuset.
Anmälan: görs genom inbetalning av 125kr på plusgiro 12 24 74 – 0, senast 18 mars! Ange: Middag på inbetalningen!

Övriga teman under dagen

Besök förbundets arkiv
Spela tillsammans med vänner och bekanta
Lyssna på ”berättelse om polskor och pollonesser”
Ta en svängom till svängig musik

Ingen föranmälan krävs!

Välkommen och väl mött i Malmköping!

Styrelsen