Om webbplatsen

Webbplatsen tillhandahålls av:
Södermanlands spelmansförbund
Adress: c/o Bert Persson, Svartsjö Kungsgård 3, 179 95 Svartsjö
Org.nr: 818500-9233

Ansvarig utgivare:
Bert Persson – Kontaktuppgifter
Webbadministratör:
Bengt Pernholm – E-post

Uppdatering
Allt arbete med webbplatsen sker ideellt. Vi kan därför inte garantera att informationen uppdateras fortlöpande. Vårt mål är givetvis att all information ska vara aktuell och att webbplatsen ska fungera problemfritt. Vi arbetar så gott vi kan efter mån av tid och tackar på förhand för din förståelse.

Webbläsare

Vår målsättning är att webbplatsen ska fungera med alla webbläsare på alla operativsystem. Vi har dock inte  möjlighet att testa alla kombinationer och kan ej garantera full funktionalitet med alla kombinationer.

Juridik
Vi respekterar givetvis rådande lagstiftning som finns att beakta i samband med vår hemsida. I de fall vi till fullo inte lyckats klargöra materialets ursprung, tar vi tacksamt emot uppgifter som hjälper oss att öka vår vetskap.
Vårt äldre arkivmaterial – särskilt foton – saknar för det mesta ursprungsnoteringar.
För att inte låta komplicerat och tidskrävande eftersök hämma vår strävan att tillgängliggöra arkivmaterial, stöder vi oss  på följande grundsyner.
I de fall vi hittills inte lyckats klargöra upphovet, stöder vi publicering på lovlig citering (22 § URL) med motivet att belysa materialets existens och karaktär.
Den upphovsman som anser sig förbigången ombeds kontakta någon av hemsidans kontaktpersoner för korrigering.
De personuppgifter som publiceras på hemsidan avser huvudsakligen avlidna personer (omfattas inte av Personuppgiftslagen, PUL). Uppgifter om levande personer har ibland inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen genom att personuppgifterna och sammanhangen är harmlösa (10 § f PUL).
Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven på hemsidan kan genom sitt tolkningsföreträde bli struken efter kontakt med någon av hemsidans kontaktpersoner.

Cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.
Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.
Hemsidan använder s.k. sessionscookies, som din dator raderar efter surfningen (beroende på datorns inställningar). Permanenta cookies används för att lagra inloggningsinformation i din dator.
Här hittar du frågor och svar om kakor.