Sång

Sörmlands folksångare

Spelmansförbundet har startat ett Sörmländskt folksångsnätverk sedan hösten 2019 och de står för:

Vara en kunskapsbank genom medlemmarnas erfarenheter och genom samlingarna
* Förmedla kontakt till olika folksångare i Sörmland
* På olika sätt verka för att fler ska hitta till arkivet
* Verka för att få folk att sjunga folksång, hålla visorna vid liv via visstugor, wokshops, kurser
etc.

Kontaktperson
Karin Lindström Kolterud är traditionsbärande folksångerska med rötter i Sörmland och norska Valdres, som leder kurser och workshops i folksång och kulning.

Telefon: + 46 070/4611290
E-mail: info@kularkraft.se

.

Nyköpings visstuga

Info:
https://www.facebook.com/groups/911419902273958/?tn-str=*F

Kontaktperson
Ida Larsson (Blomqvist)
E-mail: idablo@hotmail.com

.