Folksångsnätverk Mälardalen – för dig som är intresserad av den vokala folkmusiken

Folksångsnätverk Mälardalen startade våren 2023, inspirerat av Folksångsnätverk Gävleborg som funnits i flera år. Målet med nätverket är gemenskap, inspiration och fördjupning för sångare i  Västmanland, Närke, Uppland och Sörmland. En arbetsgrupp med deltagare från de fyra landskapen planerar och genomför träffar i samverkan med spelmansförbunden och studieförbundet Bilda.

Höstens träff blir i Malmköping den 7 oktober kl 10.00-16.00 i Stadshuset Malmköping.
Efter en välkomstfika får vi träffa Marie Selander, musiker, kompositör och författare som berättar om sina möten med legendariska vissångare, sin forskning om kvinnliga musiker och lär ut en och annan visa. På eftermiddagen blir det visor med särskilt fokus på funktion, rytmik och tempo.
Värdar denna gång är Karin Kolterud, Bert Persson och Christina Frohm.

Evenemanget kommer att synas på Facebook och på Bildas hemsida där anmälan görs senast den 2/10.

Varmt välkomna till en spännande och innehållsrik dag.

Arbetsgruppen för nätverket, Västmanlands spelmansförbund, Sörmlands spelmansförbund och studieförbundet Bilda.

Kontaktpersoner Majja Neverland, majjaneverland[at]gmail.com och Christina Frohm, klasroskolan[at]gmail.com

Årsmöte lördag 2 april 2022

Hej kära medlemmar i Södermanlands Spelmansförbund,

Tekniken är förvisso god, men inte alltid så lätthanterlig. Vi har förstått att många av våra medlemmar inte har fått och kunnat ta del den årsmöteskallelse som vi skickade iväg. Jag som ordförande tar på mig det och vi gör ett nytt försök helt enkelt! Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att medverka och att mötet blir i behörig ordning utlyst. Därför har vi valt att skjuta upp årsmötet till Lördagen 2 april.

Vi väljer att hålla hybridmöte denna gång. Det vill säga att några få personer med olika funktioner för mötet kommer vara på plats och resterande medlemmar har möjlighet att vara med digitalt. Vi kommer precis som förra året skicka en zoom länk via mail till medlemmar. Av säkerhetsskäl lägger vi inte ut länken på exempelvis hemsidan eller face book sidan då detta kan leda till att ickemedlemmar kan ta sig in på mötet. Vi i styrelsen när dock en stilla förhoppning om att det är sista gången under överskådlig framtid som vi behöver hålla årsmöte på det här sättet.

Med Vänliga hälsningar Styrelsen / Ordföranden

Adela Björn

Årsmöte i korthet

När: Lördagen 2 april 2022 Klockan 14:00

Hur: Via zoom länk som skickas till dig via mail.