Polskor och pollonesser

Skivan

“Polskor och pollonesser”

ges ut av 90-årsjubilerande Södermanlands spelmansförbund

19 sörmländska spelmän medverkar med egenvalda låtar där spel till dans varit ledstjärnan. Slängpolskor dyker upp i olika former som finns upptecknade och dokumenterade inom landskapet.

Skivsläpp ägde rum i anslutning till spelmansförbundets årsmöte den 6 mars 2016 i Malmköping.
Skivan distribueras till spelmansförbundets alla medlemmar som en jubileumspresent.
Om du inte är medlem i spelmansförbundet kan du köpa skivan via Butiken. (Scrolla längst ner under sidan Butiken för att hitta CD-skivorna.)

Titta på skivomslaget till skivan. (Layout Petter Furå)


Södermanlands spelmansförbund, landets äldsta folkmusikorganisation bildat 1925, har nyligen haft jubileum och i detta firande är även denna utgåva en viktig del. Att dans och musik hör ihop har varit en röd tråd i förbundets verksamhet. Insamlandet av både musik- och danstraditionen samt att ständigt levandegöra dessa har varit grundpelare. Folkmusik från olika tidsepoker har i alla former sitt värde och under perioder i historien då mest uppmärksamhet riktats åt de ålderdomliga låtarna har hos oss även gammeldansrepertoaren lyfts fram. Den dans- och musikform från vår del av landet som ändå blivit mest känd och framhållen är slängpolskan. Under en lång följd av år var folkdansforskaren Henry Sjöberg (1927-2004) knuten till förbundet. Han gjorde ett omfattande uppteckningsarbete och mötte så sent som under 1950-talet personer i Gåsinge socken som kunde visa och berätta om hur de i obruten tradition dansat till polskor med jämn markering i tretakten.
”Dansar någonting runt golvet med vanliga gångsteg, så snurra dom runt – kallar det slängpolska”
”Oskar spelar och dom andra dansar. Det är tretakt säger Oskar men han spelar nästan som tvåtakt”.

När tjugo år senare de yngre spelmännen runt om i landet sökte sig till ett äldre spelsätt så var tiden mogen att ta fram dessa anteckningar och minnen av dansen. Sedan dess är både musiken och dansen slängpolska mycket populär och vartefter tiden går blir nyfikenheten allt större. I samband med utgivandet av ytterligare en faksimilutgåva av en notbok, denna gång med A F Stares ”Pollonesser år 1806”, väcktes på nytt intresse av att allt djupare tränga in i både historiken och utövandet. Här rör vi oss med såväl uppteckningar från 1700-talet som låtar upptecknade och traderade in i våra dagar.

“Slängpolskadansen nu strax skall vår präst med bruden börja…” ur ett bröllopsskildring från 1753.


Slängpolska har dansats i Sörmland långt in på 1900-talet. Spelmannen Erik Lindell från Katrineholm visade i början av 1970-talet hur han dansade. Detta sätt att dansa har varit spritt och den polska som Leif Johansson framför på skivan passar bra till denna dans. Leif har lärt låten av Axel Andersson, Nyköping.

Filmen nedan är från 1994 och det är Ingvar Andersson som spelar.
Christina Frohm och Bert Persson dansar denna variant av slängpolska.

 


Filmen nedan är från en konsert 2015 på Sibeliusmuséet i Åbo. Musiken är hämtad ur “Pollonesser år 1806 tillhörige Adolf Fredrik Stare” och framförs av fr.v Christina Frohm, Marianne Furå, Robert Persson och Pär Furå. Bert Persson och AnnaKarin Karlsson dansar flerdelad polska. Dansen passar även bra till de låtar Christina Frohm framför på skivan.

 


 

Robert Persson har varit ljudtekniker och inspelning har skett under hösten 2015:

Ett filmklipp från ett inspelningstillfälle i november 2015:

Följande spelmän medverkar på skivan:

Anders Larsson
Bernt Olsson
Caroline Eriksson
Christer Odén
Christina Frohm
Håkan Frykmo – Läs mer om Håkan och musiken han framför här
Ingvar Andersson
Jenny Tidman
Leif Johansson – Läs om Leif Johansson och Skomakarpolskan
Madliene Eriksson
Marianne Skagerlind-Furå
Markus Kviberg
Ola Brostam
Patrik Andersson
Pär Furå
Ray Cooper
Robert Persson
Sunniva Abelli
Ulf Lundgren

På skivan medverkar följande spelmän solo: Christina Frohm, Ingvar Andersson, Leif Johansson, Patrik Andersson, Robert Persson, Ulf Lundgren – samtliga på fiol, Håkan Frykmo på klarinett samt Anders Larsson trall.

I trio medverkar grupperna:
Jenny Tidman, Patrik Andersson och Ray Cooper
Marianne och Pär Furå med Robert Persson
”Syskonen”(Caroline och Madliene Eriksson, Markus Kviberg)
”Tradpunkt” (Sunniva Abelli, Caroline och Madliene Eriksson)

Som duo medverkar:
Bernt Olsson och Patrik Andersson
Ola Brostam och Christer Odén
Caroline och Madliene Eriksson

En sextett bestående av Christer Odén, Christina Frohm, Marianne och Pär Furå, Patrik Andersson och Robert Persson spelar till sist några pollonesser ur Adolf Fredrik Stares notbok från 1806.

Text ovan – Christina Frohm