På gång

På gång i Sörmland med omnejd

2021-03-13, Lördag: Digitalt årsmöte
2021-07-10, Lördag: Stämma på Hyttlöt kl 13-16
2021-07-17, Lördag: Jordnära kulturcafé, Spelmansträff
2021-07-25, Söndag: Stämma på Trostorp. Allspel kl 13. Affisch. Allspelslåtar.
2021-08-07, Lördag: Spelträff och workshop i Brevens Bruk.
2021-08-21, Lördag: Slagsta gille bjuder in till Stämma på Tumba bruk. kl 13-17
2021-08-22, Söndag: Stämma i Nykvarn

2022
2022-01-06, Torsdag, Spelmansstämma på Sigridslund kl 11-17
2022-01-08, Lördag, Spelträff i Kilagården kl 15-22 (obs ej Tuna församlingshem) Flygblad
2022-02-26, Lördag. Slagsta gilles vinterstämma i Hallunda folkets hus kl 13

 

 

Ytterligare spelmansstämmor i och utanför landskapet hittar du bland annat på:

 

 

2020

2020-01-06, Måndag, Event: Sigridslund 
2020-01-11, Lördag, Spelstuga i Tuna församlingshem
2020-02-08, Lördag, Slagsta gilles vinterstämma i Hallunda folkets hus
2020-03-07, Lördag, Stämma i Eskilstuna
2020-03-21, Lördag, Årsmöte Sigridslund. Bild för info
Årsmötet framflyttat, ny kallelse kommer
2020-03-28, Lördag, Obs inställt! Folkmusikträff i Stallarholmen
2020-06-27, Lördag, Obs Inställt! Stämma i Mellösa kyrkby. 
2020-08-26-29, Ons-lörd, Obs inställt! Kringelfolk kurser i Södertälje
2020-08-23, Söndag, obs inställt! Hembygdsdag med spelmansmusik i Nykvarn
2020-09-19, Lördag, websänt årsmöte.

 

Om du vill få med ditt evenemang i vår kalender så hör av dig via e-post.

  • Skicka då antingen en länk till en webbplats med aktuell information om evenemanget eller…
  • Skicka en fil (t ex Word, pdf etc) med en komplett beskrivning av evenemanget. Viktig info att ha med i dokumentet är datum, starttid, sluttid, plats, kontaktperson och en beskrivning av evenemanget. Har du dessutom en passande bild så lägga gärna in den i dokumentet.

 

Här hittar du tidigare år.