Stipendier

Följande stipendier finns att söka hos Södermanlands Spelmansförbund:

Sörmländska Folkmusikfonden till Gustaf Wetters Minne

Vid Södermanlands Spelmansförbunds årsmöte 2004 beslutades om instiftandet av Sörmländska folkmusikfonden till Gustaf Wetters minne. Fonden är en sammanslagning av Sörmländska Folkmusikfonden, bildad 1968 på initiativ av Maj Eriksson Flenmo, och Gustaf Wetters minnesfond bildad 1977.

Fonden har till uppgift att främja den svenska och speciellt den sörmländska folkmusiken. Stipendiet riktar sig till sörmländska ungdomar under 25 år som utövar svensk folkmusik. Fonden är fristående från övriga organisationer och i politiska, religiösa och liknande frågor neutral.

Utdelning av stipendiet sker årligen vid Södermanlands Spelmansförbunds årsmöte, under förutsättning att en kandidat finns. Som traditionen bjuder brukar den som erhållit stipendium framföra två låtar solo under middagen, som följer efter årsmöteshandlingarna.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev till styrelsen i Södermanlands Spelmansförbund (med kompletta kontaktuppgifter) där det personliga musicerandet framgår. Intressanta frågor är t.ex: Hur utövar du folkmusiken? Hur länge har du utövat folkmusik och i vilka sammanhang? Varför utövar du svensk folkmusik? Vad skulle det betyda för dig att få detta stipendium?

Det går även bra att skicka in förslag på kandidater.

 

Axel och Elnas minnesfond

Axel och Elnas folkmusikfond instiftades 1991 av riksspelmännen Axel och Elna Andersson, Nyköping. Fonden har till syfte att hjälpa yngre fiolspelande med folkmusikintresse med bidrag till instrumentköp, studier och liknande.

Fonden är fristående från övriga organisationer och i politiska, religiösa och liknande frågor neutral.

Förslag till användning av fondens avkastning kan ställas till Södermanlands Spelmansförbunds styrelse.

Utdelning ur fondens disponibla medel skall ske två gånger per år i samband med instiftarnas födelsedagar 27/4 och 29/10. Finns inga beviljade ansökningar lägges hela avkastningen till kapitalet.


Ansökan till ovan nämnda stipendier skickas till sekreteraren i Södermanlands Spelmansförbund. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Historik över tidigare stipendiater:

År

Stipendiater

2007

Ulrika Lindroth, Johan Smedin, Malin Kvarnström och Natalia Westman, samtliga från Strängnäs

2008

Alice Andersson och Markus Eriksson, Trosa

2009

Katrine Kvendal, Gnesta och Gustav Inge, Eskilstuna

2010

Tove Pettersson, Gnesta

2011

Nicole Källmyr, Gnesta

2012

Elvira Börlin och Kristina Leesik, Stockholm

2013

Bladverket, Strängnäs och Martin Lundahl från Ripsa, Nyköping

2014

Liten söt karamellpåse

2015

Jakob Munkhammar och Julius Wadman, Strängnäs

2016

Adam Bülow, Katrineholm och Joar Eriksson, Gnesta

2017

Amanda Romby, Björnlunda och Sofia Johansson, Gnesta

2018

Maria Munkhammar, Strängnäs