Kontakt

Postadress:
Södermanlands spelmansförbund
c/o Christina Frohm
Klasrovägen 61
191 49 Sollentuna

Plusgiro: 12 24 74-0
Swish: 123 525 00 14
Org.nr:
 818500-9233


Funktionärsförteckning 2021

Hedersordföranden
Arne Blomberg – E-post

Styrelse

Förbundsordförande:
Adela Björn – E-post
Kassör:
Klara Holstad – E-post
Sekreterare:
Christina Frohm – E-post
Ledamöter:
Ulf Lundgren – E-post
Emma Tjernström – E-post
Lars Wennerholm – E-post
Suppleanter:
Maria Melin – E-post
Thor Pleijel- E-post
Revisorer
Ammi Wadman
Amanda Gydemo Östbom
Suppleant:
Ing-Marie Rapp


Medlemstidningen Sörmlandslåten
Ansvarig utgivare:
Ulf Lundgren
Redaktionskommitté:
Birgitta Stenberg 
Ulf Lundgren 
Kerstin Lanbeck Vallén 

E-post för bidrag till tidningen.


Webbplatsen sormlandsspel.se
Ansvarig utgivare:
Adela Björn 
Hemsidesgrupp:

Kerstin Lanbeck Vallén (kontaktperson) – E-post
Arne Blomberg – E-post
Caroline Eriksson – E-post

Arkivgruppen
Kerstin Lanbeck Vallén – E-post

Medlemsregister / Försäkring
Ulf Lundgren – E-post

Vissektionen
Adela Björn 

Valberedning

Bert Persson – E-post