Kontakt

Postadress:
Södermanlands spelmansförbund
c/o Christina Frohm
Klasrovägen 61
191 49 Sollentuna

Plusgiro: 12 24 74-0
Swish: 123 525 00 14
Org.nr:
 818500-9233


Funktionärsförteckning 2023

Hedersordförande
Arne Blomberg – E-post

Styrelse

Förbundsordförande:
Adela Björn – E-post
Vice ordförande:
Maria Melin – E-post

Kassör:
Klara Holstad – E-post
Sekreterare:
Christina Frohm – E-post
Ledamöter:
Ing-Marie Rapp (redovisare) – E-post
Emma Tjernström – E-post
Suppleanter:
Thor Pleijel- E-post
Revisorer
Håkan Alm
Amanda Gydemo Östbom
Suppleant:
Annelie Sandell


Medlemstidningen Sörmlandslåten
Redaktionskommitté:
Birgitta Stenberg 
Kerstin Lanbeck Vallén 
Leif Johansson

E-post för bidrag till tidningen.


Webbplatsen sormlandsspel.se
Ansvarig utgivare:
Adela Björn 
Hemsidesgrupp:

Kerstin Lanbeck Vallén (kontaktperson) – E-post
Arne Blomberg – E-post
Björn Ek

Arkivgruppen
Kerstin Lanbeck Vallén – E-post

Medlemsregister / Försäkring
Klara Holstad – E-post

Vissektionen
Adela Björn 

Valberedning

Henrik Lindberg
Torbjörn Rydberg (sammankallande)
en tredje person utses av styrelsen