Styrelse / Kontakt

Postadress:
Södermanlands spelmansförbund
c/o Bert Persson
Svartsjö Kungsgård 3
179 95 Svartsjö

Postgiro: 12 24 74-0
Org.nr:
818500-9233

Funktionärsförteckning 2017

Hedersordföranden
Arne Blomberg – E-post

Styrelse

rbundsordförande:
Bert Persson – Kontaktuppgifter
Vice ordförande:
Adela Björn – E-post
Kassör:
Ann-Mari Wadman – E-post
Sekreterare:
Christina Frohm – E-post
Ledamöter:
Ulf Lundgren – E-post
Sunniva Abelli – E-post
Torbjörn Rydberg – E-post
Suppleanter:
AnnaKarin Karlsson – E-post
Erik Jacobsson

Medlemstidningen Sörmlandslåten
Ansvarig utgivare:
Bert Persson – E-post
Redaktionskommitté:
Birgitta Stenberg (kontaktperson) – E-post
Ulf Lundgren – E-post
Kerstin Lanbeck Vallén – E-post

E-post för bidrag till tidningen.

Webbplatsen sormlandsspel.se
Ansvarig utgivare:
Bert Persson – E-post
Hemsidesgrupp:

Markus Kviberg (kontaktperson) – E-post
Kerstin Lanbeck Vallén – E-post
Arne Blomberg – E-post

Arkivgruppen


Medlemsregister / Försäkring
Ulf Lundgren – E-post

Vissektionen
Adela Björn – E-post

Valberedning

Valberedning saknas