Styrelse / Kontakt

Postadress:
Södermanlands spelmansförbund
c/o Christina Frohm
Klasrovägen 61
191 49 Sollentuna

Plusgiro: 12 24 74-0
Swish: 123 525 00 14
Org.nr:
818500-9233

Funktionärsförteckning 2018

Hedersordföranden
Arne Blomberg – E-post

Styrelse

rbundsordförande:
Adela Björn 
Kassör:
Ann-Mari Wadman – E-post
Sekreterare:
Christina Frohm – E-post
Ledamöter:
Ulf Lundgren – E-post
Torbjörn Rydberg – E-post
Klara Holstad – E-post
Suppleanter:
AnnaKarin Karlsson – E-post
Lars Wennerholm – E-post

Medlemstidningen Sörmlandslåten
Ansvarig utgivare:
Ulf Lundgren
Redaktionskommitté:
Birgitta Stenberg 
Ulf Lundgren 
Kerstin Lanbeck Vallén 

E-post för bidrag till tidningen.

Webbplatsen sormlandsspel.se
Ansvarig utgivare:
Adela Björn 
Hemsidesgrupp:

Bengt Pernholm (kontaktperson) – E-post
Kerstin Lanbeck Vallén – E-post
Arne Blomberg – E-post

Arkivgruppen
Kerstin Lanbeck Vallén – E-post

Medlemsregister / Försäkring
Ulf Lundgren – E-post

Vissektionen
Adela Björn 

Valberedning

Anita Lönngren – E-post
Rolf Siwertz – E-post
Ola Brostam – E-post