Axel och Elnas minnesfond

Axel och Elnas folkmusikfond instiftades 1991 av riksspelmännen Axel och Elna Andersson, Nyköping. Fonden har till syfte att hjälpa yngre fiolspelande med folkmusikintresse med bidrag till instrumentköp, studier och liknande.

Fonden är fristående från övriga organisationer och i politiska, religiösa och liknande frågor neutral.

Förslag till användning av fondens avkastning kan ställas till fondstyrelsen, som efter samråd med Södermanlands Spelmansförbund styrelse äger beslutanderätt.

Utdelning ur fondens disponibla medel skall ske två gånger per år i samband med instiftarnas födelsedagar 27/4 och 29/10. Finns inga beviljade ansökningar lägges hela avkastningen till kapitalet.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.

 

En märklig klassresa

Carl August Lindbloms far var kronofjärdingsman i Rejmyre. Han kom som 17-åring från Asker i Närke, jobbade en tid på glasbruket och blev sockenskräddare efter bara några månaders praktik. Skräddartiden blev kort – kanske sydde han inte så bra – och sen blev han kronofjärdingsman. En osannolik klassresa i mitten av 1800-talet, hur gick det till?

CA Lindbloms far Petter föddes 18.2.1808 (”på Askers ägor”) i Askersby, i Örebro län i landskapet Närke. Hans föräldrar var avskedade husaren Olof Asker och hustrun Kerstin Olsdotter. Pojken döptes på prästgården och faddrar var ingenieuren Berndes, fru Rosling, gymnasisten Berndes och jungfru Nordberg. Läs mer