Hugo Wallentin – vem var han?

Leif Epel skrev i senaste numret av Sörmlandslåten (3-2011) om en Hugo Wallentin och undrade om någon hade några upplysningar om honom.

Två mail har kommit och det första är från Dag Lundin i Strängnäs som skriver:

Det finns en Hugo Wallentin, född 9/6 1910.

Den konsert som åberopas i Sörmlandslåten avslöjar, att nämnda Wallentin torde ha varit 15 år anno 1925 då Wetter recenserade honom.
Denne ovannämnda Wallentin avled den 13/8 1991
Wallentins grav finns Lilla Edet på Fuxerna kyrkogård.

O M det nu är denne Wallentin som Wetter recenserade,vilket på ett sätt kan vara riktigt, men Wallentins ålder , 15 år, gör hela saken något tvivlande.Kontroll i fler musiklexikon har inte gett något resultat, och troligen blev denne Wallentin ingen berömdhet, kanske inte ens känd som musiker.

En möjlig källa att kontrollera saken,är att vända sig till Lilla Edets kommun och fråga om en ev. spelmansrörelse där. Den Hugo Wallentin jag omnämnt ovan–om det nu är han—kom troligen från Lilla Edet, och har alltså sin grav där.

Det andra kommer från Roger Pedersen i Eskilstuna:

I senaste nr. av Sörmlandslåten (3-2011) efterfrågas efterfrågas en viss Hugo Wallentin. I Kungliga bibliotekets katalog finns det en bok av en viss Hugo Wallentin”. Boken kom ut 1912 och är på 330 sidor och innehåller även 300 illustrationer och titeln är “Skildringar”. Boken är en s.k. läsesalsbok och kan inte lånas hem. Det här kan vara “vår man” men helt säker kan man ju förstås inte vara.

Det finns en artikel skriven 1925 HUGO Wallentin återupprättas –( se tidningsklipp) där Hugo Wallentin får tillbaka sin heder och spelmansära, men frågetecknet vem han var kvarstår)  Leffe E.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *