Ordförande rapporterar från styrelsemötet.

Så har vi haft styrelsemöte igen. Den stora frågan denna gång var Julitastämman på Midsommardagen. Det kommer att bli 89:e gången stämman går av stapeln. Måste nog vara en av de äldsta stämmorna som fortfarande arrangeras. I år kommer vi att i stort följa det nya upplägget som presenterades förra året. En nyhet blir det dock! Vi kommer att inleda stämman med två kortkurser, mellan 10.30 – 12.00. Christina Frohm kommer att hålla i en låtkurs med A.P Anderssonlåtar. A.P Andersson var verksam i gränstrakterna mellan Södermanland och Närke, och eftersom Julita ligger väldigt nära Närke så tyckte vi att det vore spännande att presentera denne tämligen obekante spelman. Det kommer även att bli en danskurs. Temat för den har vi hämtat från förra årets skiva, Polskor och Pollonesser. Lärare blir undertecknad, Bert. Spelmän blir Marianne och Pär Furå. Något som är rätt fantastiskt med Julitastämman är att vi är inte beroende av vädret. Är det soligt och varmt finns härliga miljöer utomhus. Regnar det och är kallt finns lokaler inomhus. Så medlemmar håll utkik, för snart har ni vårt nyhetsbrev med närmare information om stämman i en brevlåda nära dig!

På mötet behandlades även två förslag som inkommit från medlemmar. Den ena frågan rörde nyutgåva av ”Välkommen till världen”. Den utgåvan var ett av de projekt förbundet hade under Folkmusik- och Dansåret 1990. Den kom som en kassett med barnvisor som alla nyblivna mammor fick. Nu kom ett förslag att åter ge ut detta material, men nu på CD. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget, och ska undersöka om kvaliteten håller för att ges ut på CD. Dessutom måste vissa upphovsrättsliga frågor undersökas.

Det andra förslaget handlade om inte förbundet skulle välkomna nya medlemmar med någon form av gåva. Även till detta ställde sig styrelsen positiv och ska undersöka saken vidare.

Jag vill också passa på att tacka Arne Blomberg och Markus Kviberg för det arbete de lägger ned på att hitta en ny hemvist för digitalarkivet. Markus har fått besked att ”Bitcasa” stänger ner 20 maj.

Styrelsen fick också veta att det fortfarande finns plats på årets Låtläger för ungdomar, så känner du någon ungdom som skulle kunna vara intresserad så tipsa och uppmuntra personen att anmäla sig. Lägret äger rum i Julita, och du kan hitta närmare information här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte äger rum 19 augusti, så har du en fråga du vill att styrelsen ska behandla så maila mig senast 10 augusti.

Önskar er alla en skön sommar och hoppas vi ses Julita!

Bert

Kommentarer inaktiverade.