Rapport från styrelsen

Nu har vi haft det sista styrelsemötet för året. Vi har nu planerat årsmötesdagen. Årsmötet blir lördagen 25 mars. Det kommer att bli en heldag med kurs på förmiddagen, årsmöte, en ”föreläsning” om polskor och pollonesser, eget spel, middag och sen fortsatt spel och dans. Under dagen kommer även förbundets arkiv att vara öppet för den som vill se vad som finns där.  Allt kommer att starta kl. 10.00.

Arbetet med att starta en Vissektion går vidare. Styrelsen gav vice ordförande Adela Björn i uppdrag att undersöka intresset för detta hos de sångare vi har i förbundet. Känner du att du skulle vilja delta i arbetet med att lyfta visan och vissången i förbundet så kontakta Adela.

Nu går också arbetet vidare med att ge ut ”Välkommen till världen” på CD. Detta var ett projekt som genomfördes under folkmusikåret 1990. Då kom det ut på kassett och alla nyfödda i Södermanland fick ett exemplar som välkomstgåva.

Under 2017 kommer Nyköping att fira 700-årsminnet av Nyköpings gästabud. Styrelsen har träffat Lotta Hirwing, som tagit initiativ till en spelmansstämma med anledning av detta, för att diskutera eventuella samarbeten kring detta evenemang. Under mötet samtalade vi om olika tänkbara aktiviteter med kopplingar till temat, och vad vi från förbundet kunde bidraga med. Stämman kommer att äga rum 20 maj 2017.

Under 2017 fyller Katrineholm 100 år. Katrineholm har ju varit en viktig del i förbundets historia, så styrelsen beslutade att vi skulle erbjuda våra tjänster för någon aktivitet under året.

Jag vill också passa på att tacka styrelsen för ett gott arbete under året. Tack också för det stöd jag fått som ordförande. Vill också passa på att tacka alla medlemmar för era insatser under året och för att ni tycker det är värt att stödja förbundet genom att vara medlemmar.

Jag vill också påminna om möjligheten att höra av sig med idéer till styrelsen. Under året inkom två förslag från er medlemmar och som styrelsen har bifallit.

Jag önskar alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Bert


Kommentarer

Rapport från styrelsen — 1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *