Ordförande rapporterar från årsmötet 2017

Så har vi då genomfört årsmötet där vi gjorde bokslut för 2016 och drog upp planerna för 2017. Det var glädjande att se så många närvarande.
Dagen började med en välbesökt spelkurs under ledning av Ola Brostam och Christer Odén och en viskurs under ledning av Adela Björn. Tyvärr inte lika välbesökt, men ändå med några intresserade deltagare.
Själva årsmötet avlöpte väl under ledning av Dan Lundberg som ordförande. Ett stort tack till Dan för att du tog dig tid att svinga ordförandeklubban. Ett stort tack även till Kerstin Lanbeck-Vallén som än en gång åtog sig att föra protokoll för mötet.
Det som kan vara värt att nämna är att vi tyvärr måste höja medlemsavgiften från och med nästa år, detta på grund av att SSR valde att från och med 2017 höja sin medlemsavgift.
Mötet biföll min motion om en revidering av stadgarnas paragraf 1 och 4 (Ni kan hitta de nya formuleringarna här på hemsidan).

I år avgick Leif Epel, Ola Brostam och Lars Tull ur styrelsen. Ett stort och varmt tack för era insatser i styrelsen och för ett gott samarbete. Styrelsen har under de senaste åren bestått av 8 personer plus två suppleanter, men eftersom styrelsen, enligt stadgarna, skall bestå av 7 personer plus 2 suppleanter så blev det endast två nyval.
De nya styrelsemedlemmarna är Ammi Wadman och Torbjörn Rydberg. Ammi är också förbundets nya kassör. Ni är hjärtligt välkomna till styrelsen och jag ser fram emot ett spännande samarbete.

Under punkten Verksamhetsplan 2017 framkom flera spännande idéer från mötesdeltagare, som vi i styrelsen tacksamt tar emot.

Det enda som jag nog tyckte var lite trist under årsmötet var att ingen var villig att ställa upp i valberedningen inför nästa år. I föreningar och organisationer är valberedningen en av de viktigaste funktioner. Det är genom valberedningen medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten i föreningen genom att hitta medlemmar som kan tänka sig att engagera sig i styrelsearbetet. En vanlig föreställning är att man måste känna många medlemmar för att jobba i valberedningen, men jag skulle nog säga att det är viktigare att man är en person som har förmåga att prata med andra människor och inhämta synpunkter från medlemmar man möter i olika sammanhang. Min förhoppning är att det snart kommer ett samtal eller mail från några medlemmar som erbjuder sig att ingå i valberedningen!

Årets stipendiater var Amanda Romsby och Sofia Johansson, två unga kvinnor i början av sin spelkarriär. Grattis och Lycka till!

Så vill jag uppmana alla medlemmar att boka in 2 september för spel och dansträff i Malmköping. Styrelsen är i full gång med att planera en innehållsrik dag på Värdshuset i Malmköping.

Efter årsmötet fanns det möjlighet att besöka arkivet och att lyssna på en ”föreläsning” av mig och Christina Frohm, där vi presenterade våra nya tankar kring fenomenet ”polska” och ”polloness”.

Traditionsenligt avåts en god middag på Värdshuset där flera medlemmar också bjöd på härlig och svängig musik.

Under dagen och kväll fanns också möjligheter till ”rumsspel” (är dåligt med buskar på värdshuset), härligt umgänge med vänner och nya bekantskaper och spännande samtal.

Jag vill tacka alla närvarande för en mycket härlig dag med många glada miner och god stämning!

Bert Persson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *