Nästa nummer av Sörmlandslåten

Korrekturet till nästa nummer av tidningen är klart och skickat till redaktionskommittén och ordföranden för genomläsning. Intressanta artiklar om Blinde Kalle, Wilhelm Peterson-Berger och Claes Hagström och det unika registersystem han hade för sin notsamling utlovas. I slutet av mars räknar vi med att tidningen når alla.

Axel och Elnas minnesfond

Axel och Elnas folkmusikfond instiftades 1991 av riksspelmännen Axel och Elna Andersson, Nyköping. Fonden har till syfte att hjälpa yngre fiolspelande med folkmusikintresse med bidrag till instrumentköp, studier och liknande.

Fonden är fristående från övriga organisationer och i politiska, religiösa och liknande frågor neutral.

Förslag till användning av fondens avkastning kan ställas till fondstyrelsen, som efter samråd med Södermanlands Spelmansförbund styrelse äger beslutanderätt.

Utdelning ur fondens disponibla medel skall ske två gånger per år i samband med instiftarnas födelsedagar 27/4 och 29/10. Finns inga beviljade ansökningar lägges hela avkastningen till kapitalet.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.