Axel och Elnas minnesfond

Axel och Elnas folkmusikfond instiftades 1991 av riksspelmännen Axel och Elna Andersson, Nyköping. Fonden har till syfte att hjälpa yngre fiolspelande med folkmusikintresse med bidrag till instrumentköp, studier och liknande.

Fonden är fristående från övriga organisationer och i politiska, religiösa och liknande frågor neutral.

Förslag till användning av fondens avkastning kan ställas till fondstyrelsen, som efter samråd med Södermanlands Spelmansförbund styrelse äger beslutanderätt.

Utdelning ur fondens disponibla medel skall ske två gånger per år i samband med instiftarnas födelsedagar 27/4 och 29/10. Finns inga beviljade ansökningar lägges hela avkastningen till kapitalet.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.

Elna och Axel Andersson, Nyköping. Julitastämman 1959.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *