Rapport från SSRs förbundsstämma

Ordförande rapporterar från Sveriges Spelmäns Riksförbunds (SSR) Förbundsstämma i Västerås.

Förbundsstämman avlöpte lugnt, endast två frågor väckte diskussioner. Den ena frågan rörde den ekonomiska redovisningen av utfall och budget. SSR har lagt ut sin bokföring på Folkdansringen som tydligen har ett annat sätt att kontera än SSR. Detta medför att det var lite svårt att se kopplingen mellan inkomster och utgifter. Stämman uppmanade styrelsen att se över detta.

Den andra frågan som väckte diskussion var frågan om den föreslagna höjningen av medlemsavgiften med 30 kr år 2017. Orsaken till att styrelsen vill höja avgiften är de signaler från Statens Kulturråd som styrelsen fått. Enligt Kulturrådet står inte verksamhetsbidraget i proportion till inkomsten av medlemsavgifterna. Enligt Kulturrådets riktlinjer får inte bidraget överstiga summan av inkomsterna av medlemsavgifter. I valet mellan att höja avgiften eller förlora stora delar av verksamhetsbidraget, så föll valet på en höjning av medlemsavgifterna. Det som diskuterades var de eventuella problem som kan komma att uppstå i länsförbunden som redan fattat beslut om sina medlemsavgifter för 2017. Från förbundsstämman framfördes synpunkten att det hade varit bra om styrelsen hade kommunicerat detta förslag tidigare och inte först på förbundsstämman. Styrelsen förstod att det kan uppstå problem, men såg ingen annan utväg än att föreslå att förslaget ändå skulle godkännas vid årets stämma. Vilket det också gjordes. Så från och med 2017 blir medlemsavgiften till SSR 80 kr.

Vad det gäller det ekonomiska utfallet så visade bokslutet ett underskott på 12 682 kr.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes.

Bert Persson, ordförande


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *